YLE:n sananvapauden rajoittaminen, tutkintapyyntö oikeuskanslerille

YLE uutiset sananvapauden mielivaltainen rajoittaminen

Yleisradiolla (YLE) on julkiset Facebook sivut, joissa voi kommentoida YLE:n jakamia uutisia. 13.3.2022 YLE julkaisi liite kuvan 1 mukaisen Kerttu Kotakorven talviin liittyvän jutun, jossa oli kommentointi Facebookissa kielletty. Kyselin asian perään Twitterissä, koska sosiaalinen media on sosiaalinen media ja siellä yleensä kommentoidaan asioita. Paheksuin sitä, että tuon Kotakorven jutun kommentointi on sallittu vain YLE:n kotisivuilla niin, että YLE:n sensuuri tarkastaa ensin kommentin.

Liite 1

Hyvin pian tämän jälkeen YLE uutiset poisti minulta kommentointioikeudet kaikkiin YLE uutisten Facebookissa julkaisemiin juttuihin. Kysyin sähköpostilla (liite kuva 2) kaksi kertaa syytä siihen, että kommentointioikeudet on otettu pois. Toisella kerralla sähköpostin sai myös vastaava toimittaja Jouko Jokinen. Vastausta en ole saanut.

Liite 2

Yleisradio Suomen valtion omistama valtakunnallinen mediayhtiö, jonka ylläpitoon on kansalaisten pakko verotuksen kautta osallistua, eikä siitä voi kieltäytyä. Suomessa sananvapaus on kansalaisen perusoikeuksiin kuuluva oikeus ilmaista ja vastaanottaa julkisuudessa mielipiteitään. Pyydänkin oikeuskansleria tutkimaan, toimiiko verovaroin ylläpidetty YLE 1) täysin mielivaltaisesti sen suhteen, kuka saa kommentoida heidän julkaisemiaan juttuja, 2) eikö julkisin varoin rahoitetun YLE:n tarvitse vastata heille esitettyyn kysymykseen ja perustella langettamaansa pysyvää sensuuria ja 3) onko tämä perustelematta annettu kommentoinnin kielto sananvapauden mukaista?

YLE jakaa valikoitua tietoa

Kuten kerroin, YLE uutiset poisti kommentointioikeudet sen jälkeen kun olin Twitterissä ottanut kantaa YLE:n harjoittamaan sananvapauden rajoittamiseen. Aiemmin olen havainnut, että YLE jakaa erittäin tarkoin valikoitua sää- ja ilmastotietoa, joka johtaa ihmisiä vallitsevan ilmaston ja sen säiden suhteen harhaan, kun tilannetta verrataan 1900-luvun alkuun vaikkapa lukuisten historian kirjoitusten kautta. YLE:n juttujen aloitusvuosi on yleensä 1961. Olen tätä tarkoin valikoitua ilmastotietoa tarkastellut blogien kautta kriittisesti, joka myös saattaa olla syy siihen, että minua syrjitään YLE uutisten Facebookissa linkki 1) ja 2).

1) YLE Ilmastolliset vertailukaudet, linkki https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/itkonenlindgren/yle-ja-ilmastolliset-vertailukaudet/

2) Suomen ilmastohistoria on lyhyt ja tarkkaan valikoitu, linkki https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/itkonenlindgren/suomen-virallinen-ilmastohistoria-on-lyhyt-ja-tarkoin-valikoitu/

Toki YLE voi asiaa perustella sillä, että myös Suomen Ilmatieteen laitoksen professori kollegoineen jakaa vastaavaa osatotuutta kansalle, mutta eikö YLE:n tulisi olla kriittinen ja ottaa hieman laajempi näkökulma asioihin, koska tietoa menneisyydestä on tarjolla, linkki 3):

3) FMI Hannele Korhonen, annatko väärää tietoa ilmastosta ja sen muutoksista? https://jitkonen.fi/?p=1742

Mennyt ennen vuotta 1961 vallinnut sää ja ilmasto halutaan YLE:ssä sivuuttaa, vaikka Suomen Ilmatieteen laitoksen johtaja professori Keränen siitä raportoi laajasti vuonna 1939 (linkki 4)). Onko näiden menneiden Suomen ilmatieteenlaitoksen raporttien julkaiseminen ja analysointi niin täysin vastaan YLE:n valitsemaa sää- ja ilmastokeskustelua, että siksi niistä kirjoittelevat ihmiset halutaan vaientaa?

4) Ilmastokatsaus vuodelta 1939, Suomen Ilmatieteen laitos. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/itkonenlindgren/ilmastokatsaus-vuodelta-1939-suomen-ilmatieteenlaitos/

YLE:n antama kommentointisulku alkoi sen jälkeen, kun olin Twitterissä arvostellut sitä, että Kerttu Kotakorven mielipidekirjoitusta ei voi kommentoida Facebookissa vaan se on tehtävä YLE:n kotisivuilla niin, että YLE:n sensuuri tarkastaa kommentin. Olen aiemmin parissa omassa blogissani arvioinut Kerttu Kotakorven (linkki 5) ja 6)) ja muutaman muun meteorologin julkaisuja. Voiko tällainen julkinen arviointi johtaa siihen, että rajoittaa sananvapautta sitä tekeviltä muiltakin henkilöiltä?

5) Kerttu Kotakorpi, talvien lyheneminen kuukaudella, linkki https://jitkonen.fi/?p=1832

6) Linnut Kerttu Kotakorpi, linkki https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/itkonenlindgren/linnut-kertu-kotakorpi/

Toimivatko YLE:n toimittajat sananvapauden rajoittajina ja onko se YLE:n linja laajemminkin?

Olen kerännyt erittäin laajan kokoelman vanhojen lehtien ilmasto- ja sääaiheisia artikkeleita. Yksi YLE:n toimittaja piti Iltalehden Facebookin keskustelussa tuomittavana sitä, että laitan vanhojen lehtien juttuja kommentteihini, koska ne saattavat johtaa ihmisiä harhaan (liite kuva 3).

Liite 3

Sama YLE:n toimittaja epäili, että minulla aivovamma (liite kuva 4), koska julkaisen näitä tämän linkin koosteen kaltaisia koosteita: Lauha talvi ahdistaa, mitä historia kertoo menneistä lauhoista talvista ja Suomen säähistoriasta?, linkki 7):

7) Lauha talvi ahdistaa, mitä historia kertoo menneistä lauhoista talvista ja Suomen säähistoriasta? https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/itkonenlindgren/lauha-talvi-ahdistaa-mita-historia-kertoo-menneista-lauhoista-talvista-ja-suomen-saahistoriasta/

Liite 4, aivovamma

Suomen yleisradiohan on ilmastoaiheeseen liittyen saanut myös JSN:n tuomion, kun MOT ohjelmassaan väärensi toimittajan kysymyksiin eri vastaukset mitä haasteltavana ollut Simo Ruoho vastasi, liite 5. Tämä käytäntö näyttää olevan yleinen YLE:ssä laajalla rintamalla aina täysin näitä mielivaltaisia sanan rajoittamisia myöten.

Liite 5

Jos Suomessa ja oikeudessa päädytään YLE:n linjalle, olen oikeuslaitoksen toimintaa helpottaakseni tehnyt valmiiksi listan Suomen suurimmista ilmastorikollisista, linkki 8):

8) Ilmastonmuutoksen rikollisia, https://jitkonen.fi/?p=1899

Pyydän oikeuskansleria tutkimaan lisäksi sen, että onko YLE:n yksipuolinen näkökulma sää- ja ilmastoasioihin hyvän lehtimiestavan mukainen? Voiko ilmasto- ja säähistorian tutkiminen ja niistä kirjoittelu johtaa siihen, että YLE poistaa kommentointioikeudet Facebookistaan?

Kunnioittavasti

Jyrki Itkonen

Ratkaisu

Oikeuskansleri vesitti koko jutun. Seuraavaksi täytyy tutkia olisiko EU:ssa joku taho, joka antaisi oikeutta, kun julkinen taho rajoittaa sananvapautta.

Koko päätös

Kirjoittanut JYRKI ITKONEN

Eläkkeellä oleva voimalaitospäällikkö. 42 vuoden työkokemus. Sivutoiminen energiatekniikan eri oppiaineiden opettaja HTOL 1996-2006. DI, ylikonemestari. Energiatekniikka ja -talous, ympäristötekniikka, TKK.